Μαθήματα

Εξέταση μαθήματος «Εισαγωγή Η/Υ και Εφαρμογές» για τους επί πτυχίω φοιτητές

Η εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή Η/Υ και Εφαρμογές» για τους επί πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθεί για όλους τους φοιτητές σε μία ομάδα την Πέμπτη 9/6/2016 στις 16:30 στο Εργαστήριο Η/Υ.

Οι διδάσκοντες

Μ. Τζαγκαράκης-Β. Δασκάλου

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ

Την Πέμπτη 26 Μαϊου 2016 (ώρα 16:15-16:45 ΠΑΜ16, από κοινού Τμήμα Α και Τμήμα Β) θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική εξέταση προόδου στην ύλη της Εισαγωγής στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ (ύλη έως και το κεφάλαιο: Μακροοικονομική πολιτική σε μια ανοικτή οικονομία). Η συμμετοχή είναι προαιρετική.

Ο διδάσκων

Νίκος Γιαννακόπουλος

Αναπλήρωση Εργαστηρίου μαθήματος "Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων" της 25.3.2016

Το Εργαστήριο για την Ομάδα 4ου έτους-Ζυγοί του μαθήματος "Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων" λόγω της αργίας της Παρασκευής 25ης Μαρτίου 2016 θα διεξαχθεί μαζί με τις υπόλοιπες δύο ομάδες την Δευτέρα 21.3.2016.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να διαλέξουν μία από τις υπόλοιπες δύο ομάδες:

  1. Δευτέρα 21.3.2016: 12:00-13:00
  2. Δευτέρα 21.3.2016: 13:00-14:00

Οι διδάσκοντες

Μ. Τζαγκαράκης-Β. Δασκάλου

Εργαστήριο μαθήματος "Ψηφιακή Οικονομία" & εγγραφή στο eclass

Στο πλαίσιο του μαθήματος "Ψηφιακή Οικονομία" το μάθημα της Τρίτης θα πραγματοποιείται για κάποιο διάστημα στο Εργαστήριο  Η/Υ του Τμήματος σε δύο (2) ομάδες ως ακολούθως:

  1. Τρίτη 10:00-11:00: Φοιτητές με μονούς αριθμούς μητρώου
  2. Τρίτη 11:00-12:00: Φοιτητές με ζυγούς αριθμούς μητρώου

Όταν θα υπάρξει αλλαγή στο μάθημα της Τρίτης θα επανέλθούμε με νέα ανακοίνωση.

Επίσης, οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα στο eclass

https://eclass.upatras.gr/courses/ECON1315/

Εργαστήριο μαθήματος "Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων": Αναπλήρωση Κ. Δευτέρας & προσθήκη ώρας

Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων το Εργαστήριο του μαθήματος "Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων" θα πραγματοποιείται σε τρεις (3) ομάδες ως ακολούθως:

  1. Δευτέρα 12:00-13:00: Ομάδα Γ Έτους
  2. Δευτέρα 13:00-14:00: Ομάδα Δ Έτους, Μονοί αριθμοί μητρώου
  3. Παρασκευή 14:00-15:00: Ομάδα Δ Έτους, Ζυγοί αριθμοί μητρώου & εργαζόμενοι

Η διεξαγωγή του Εργαστηρίου σε 3 ομάδες θα ξεκινήσει την εβδομάδα που ξεκινά από 14-3-2016.

Εργαστήρια μαθήματος "Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων"

Λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών και με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή του Εργαστηρίου στο μάθημα  "Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων", το Εργαστήριο θα διεξάγεται σε δύο ομάδες ως ακολούθως:

  1. Ομάδα Φοιτητών 3ου έτους: Δευτέρα 12:00-13:00
  2. Ομάδα Φοιτητών 4ου έτους Δευτέρα 13:00-14:00

Η έναρξη του Εργαστηρίου θα γίνει από τις 7 Μαρτίου 2016.

Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Οι διδάσκοντες

Μ. Τζαγκαράκης-Β. Δασκάλου

Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος "Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων"

Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα "Διαχειριση Βάσεων Δεδομένων" λόγω απουσίας των διδασκόντων.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει τη Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 16:00 - 18:00 στην αίθουσα ΠΑΜ16.

 

Οι διδάσκοντες

Πρόγραμμα τελευταίας διάλεξης μαθήματος "Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές"

Λόγω της μη προσέλευσης των φοιτητών στα μαθήματα της 7ης και 8ης Ιανουαρίου 2016, το πρόγραμμα της τελευταίας διάλεξης του μαθήματος «Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές» καθορίζεται ως ακολούθως:

Αγγλική Γλώσσα (τμήμα Α και Β)

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  (τμήμα Α και Β)

Το μάθημα της Παρασκευής  8/01  του Β τμήματος  δεν  θα  πραγματοποιηθεί.

Αναπλήρωση του μαθήματος   θα  γίνει και για τα δύο τμήματα (Α και Β) την  Τετάρτη  13/01 και ώρα 11.00 -2.00 στην ΠΑΜ 1.

Η διδάσκουσα

Αλεξάνδρα Λοτσάρη-Γρουμπού

Σελίδες