Μαθήματα

Παράταση ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίων μαθημάτων

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από φοιτητές παρατείνεται έως και την Κυριακή  9 Ιουνίου 2019.

Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, έχουν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα εν λόγω μαθήματα μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος εντός της περιόδου υποβολής των δηλώσεων.

Αναπλήρωση Εργαστηρίου στο μάθημα "Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων"

Το Εργαστήριο του μαθήματος «Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων» της Δευτέρας 27.5.2019 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω διευκόλυνσης των φοιτητών στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Η αναπλήρωση του Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 29.5.2019 και ώρα 12-2μμ.

Σημειώνεται ότι οι διαλέξεις του μαθήματος έχουν ολοκληρωθεί.

Οι διδάσκοντες,

Μ. Τζαγκαράκης-Β. Δασκάλου

Διάλεξη καθ. Foldi Kata: Country of origin effects on the label of food products

Στα πλαίσια του Προγράμματος  ERASMUS+, η Καθηγήτρια Foldi Kata (John von Neumann University, Faculty of Economy, Hungary) θα δώσει διάλεξη για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με τίτλο «Country of origin effects on the label of food  products».

Πρόοδος για το μάθημα «Περιφερειακή Οικονομική» στις 17 Απριλίου

H  πρώτη προαιρετική πρόοδος για το μάθημα «Περιφερειακή Οικονομική» θα λάβει χώρα στην τάξη στις 17 Απριλίου. Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 9:15 και θα διαρκέσει 75 λεπτά. Το μάθημα θα συνεχιστεί στις 10:45.

Η εξέταση θα περιλάβει τις παρακάτω ενότητες

Εργαστήριο "Στατιστική ΙΙ "

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ -  Την Τρίτη 26/2/2019 θα πραγματοποιηθεί το 1ο εργαστήριο στην αίθουσα ΠΑΜ 13, και ώρες:

15-16  Τμήμα Β'

16-17  Τμήμα Α'

 

Ο Διδάσκων

Α. Πολυμένης

Επικαιροποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Για τον καλύτερο συντονισμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του εαρινού εξαμήνου πραγματοποιούνται συνεχείς μικρές βελτιώσεις του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων.

Για τις πρώτες εβδομάδες των μαθημάτων, παρακαλούνται οι φοιτητές να ενημερώνονται για το επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα από τη σελίδα: https://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/timetable

Αναβολή μαθημάτων Μακροοικονομική ΙΙ Τμήμα Β και Χρήμα και Τραπεζική για τις 18 και 19 Φεβρουαρίου

«Τα μαθήματα Μακροοικονομική ΙΙ Τμήμα Β και Χρήμα και Τραπεζική για τις 18 και 19 Φεβρουαρίου δεν θα διεξαχθούν λόγω προσωπικού θέματος του διδάσκοντα.

Η αναπλήρωση θα αποφασιστεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές στις 25/26 Φεβρουαρίου.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Ταγκαλάκης»

Εργαστήριο μαθήματος "Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων"

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων» και μόνο για την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων, δηλαδή την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί μόνο η διάλεξη στις 10:00-12:00.

Τα Εργαστήρια του μαθήματος κάθε Δευτέρα στις 9:00-10:00 και 16:00-17:00 θα ξεκινήσουν από την δεύτερη εβδομάδα μαθημάτων από τις 25.2.2018 στο Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος.

Σελίδες