Μαθήματα

Εργαστήρια "Εισαγωγή στους Η/Υ και τις Εφαρμογές"

Ο χωρισμός σε Τμήματα στο μάθημα «Εισαγωγή στους Η/Υ και τις Εφαρμογές» είναι ο ακόλουθος με βάση το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου:

  1. Τμήμα Α1: Μονοί Αριθμοί Μητρώου στο διάστημα 1052995 1067723
  2. Τμήμα Β1: Ζυγοί Αριθμοί Μητρώου στο διάστημα 1053164 1067722
  3. Τμήμα Γ1:  Όλοι οι Αριθμοί Μητρώου μετά το 1067724 (ανεξαρτήτως ζυγού ή μονού)

Για τους φοιτητές υπό Μετεγγραφή ο χωρισμός γίνεται αλφαβητικά ως:

Οριστικός Χωρισμός σε Τμήματα στα μαθήματα 1ου έτους

Από την εβδομάδα που ξενικά στις 15 Οκτωβρίου 2018, ο χωρισμός σε Τμήματα στα μαθήματα του 1ου έτους θα γίνει πλέον με βάση το τελευταίο ψηφίο στον Αριθμό Μητρώου ως εξής:

Μαθήματα

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι
  2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ι
  3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Τμήμα Α: Μονοί Αριθμοί Μητρώου

Τμήμα Β: Ζυγοί Αριθμοί Μητρώου

Χωρισμός σε Τμήματα και Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2ης εβδομάδας μαθημάτων

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να παραλάβουν τον αριθμό μητρώου τους και τα στοιχεία πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες άμεσα από τη Γραμματεία του Τμήματος και σε κάθε περίπτωση έως τις 12 Οκτωβρίου 2018  καθώς είναι απαραίτητα για το μάθημα Εισαγωγή στους Η/Υ και τις εφαρμογές.

Μάθημα «Εισαγωγή Η/Υ και Εφαρμογές»: Εβδομάδα 1-5 Οκτωβρίου 2018

Μόνο για την 1η εβδομάδα μαθημάτων 1-5 Οκτωβρίου 2018, ο χωρισμός σε τμήματα, οι διαλέξεις και τα εργαστήρια του μαθήματος «Εισαγωγή Η/Υ και Εφαρμογές» ορίζονται ως ακολούθως. Σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες για το συγκεκριμένο μάθημα ξεκινούν την Τετάρτη 3/10/2018.

Ομάδες εξέτασης μαθήματος Εισαγωγή Η/Υ και Εφαρμογές

Η εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στους Η/Υ και τις Εφαρμογές» λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων του Εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες ομάδες την Τετάρτη 5/9/2018 και το διάστημα 09:00-14:00.

Φοιτητές κανονικής φοίτησης

Αριθμός Μητρώου Αρχής

Αριθμός Μητρώου Τέλους

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ κ. Πατρώνη – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ.

Την Τετάρτη 30 Μαΐου θα γίνουν οι τελευταίες παραδόσεις στα μαθήματα που διδάσκω με ανασκόπηση της εξεταστέας ύλης ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (Α’ Έτος) 12:00 στην ΠΑΜ 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ και Δ’ Έτος) 15:00 στην ΠΑΜ13.

 

Ώρες γραφείου αυτή την εβδομάδα: Τετάρτη 13:00-15:00

 

Όσοι ενδιαφέρονται για εργασία στο μάθημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ υπάρχουν ακόμη 3 σχετικά θέματα που δεν έχουν δοθεί.

[ΤΕΛΙΚΟ] Παρουσιάσεις Τελικής Εργασίας στο μάθημα "Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας"

Οι ημερομηνίες και ώρες παρουσίασης της Τελικής Εργασίας στο μάθημα "Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας" είναι οι ακόλουθες:

Τρίτη 29/5, 17:00-18:00 (ΠΑΜ 17): Ομάδες 0-3 (4 ομάδες)
Τετάρτη 30/5, 11:00-12:00 (ΠΑΜ 17): Ομάδες 10-13 (4 ομάδες)
Τετάρτη 30/5  12:00-14:00 (ΠΑΜ 16): Ομάδες 15-23 (8 ομάδες)
Τετάρτη 30/5  14:00-15:00 (ΠΑΜ 17): Ομάδες 24-27 (4 ομάδες)
Πέμπτη 31/5,  13:00-14:15 (ΠΑΜ 16): Ομάδες 28-32 (5 ομάδες)

Εργαστήριο μαθήματος "Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων"

Το Εργαστήριο του μαθήματος «Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων», όπως ανακοινώθηκε και στην προηγούμενη διάλεξη, θα ξεκινήσει την τρέχουσα εβδομάδα στο Εργαστήριο Η/Υ του ΤΟΕ και πιο συγκεκριμένα τις μέρες:

  • Τετάρτη, 17:00-18:00, για το Γ’ Έτος
  • Παρασκευή, 9:00-10:00, για το Δ’ Έτος

Σε κάθε εργαστήριο θα διδάσκεται ακριβώς η ίδια ύλη και οι φοιτητές μπορούν να το παρακολουθούν όποια μέρα επιθυμούν ανεξαρτήτως του έτους φοίτησής τους.

Σελίδες