Μαθήματα

Ορισμός συν-διδασκόντων στα μαθήματα "Οικονομικά της Ανάπτυξης" και “Εισαγωγή στο Marketing-Management”

Το μάθημα “Οικονομική της Ανάπτυξης” θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και ώρα 16.00-19.00 στην ΠΑΜ 16. Νέος συν-διδάσκων του μαθήματος είναι ο Δρ. Βασιλειάδης Λαυρέντιος. Ειδικά για την ερχόμενη εβδομάδα το μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18/11/2015 και ώρα 16.00-19.00 στην ΠΑΜ 17.
Επίσης το μάθημα “Εισαγωγή στο Marketing-Management” θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη και ώρα 15:00-18:00 στην ΠΑΜ 16. Νέα συν-διδάσκων είναι η Δρ. Κομνηνού

Εργασίες μαθήματος "Μαθηματικά Ι", διδάσκων Ι. Βενέτης

Η προθεσμία υποβολής των εργασιών για τα Μαθηματικά Ιτμήμα Α είναι η 27η Οκτωβρίου 18:00 το απόγευμα.

Η υποβολή των εργασιών γίνεται στο eclass στην σελίδα του μαθήματος

https://eclass.upatras.gr/courses/ECON1324/

Να καταθέσουν τις εργασίες τους ΜΟΝΟ όσοι ήρθαν στο γραφείο και τους ανέθεσα εργασίες.

Άλλες υποβολές ΔΕΝ θα αξιολογηθούν.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Βενέτης

Σελίδες