Κανονισμός Σπουδών

Ο Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών περιλαμβάνει τα ακόλουθα περιεχόμενα. Ο Κανονισμός επισυνάπτεται και ως ενιαίο αρχείο.

Κεφάλαιο 1 – Θέματα Σπουδών

Κεφάλαιο 2 – Θέματα Προγράμματος Σπουδών

Κεφάλαιο 3 – Κανονισμός εξετάσεων