Πρακτική Άσκηση

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α) τμήματος Οικον. Επιστ. (Τ.Ο.Ε) 2021 - Πρόσκληση

*Περίοδος κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής στο Π.Π.Α 2021 ορίστηκε το διάστημα

                                                   25/01/2021 - 09/02/2021 (και ώρα 12:00)

*Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής στη γραμματεία του τμήματος (ηλεκτρονικά μόνο) μέσω email στο   με Θέμα: Αίτηση συμμετοχής στην Πρακτική άσκηση. Δείτε την πρόσκληση για αναλυτικές οδηγίες. 

Ερωτήσεις-απαντήσεις

Επιστημονικός υπεύθυνος του Π.Π.Α για το Τ.Ο.Ε είναι ο Ιωάννης Βενέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής (e-mail: ) και μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης του Π.Π.Α είναι οι : (α) Ιωάννης Βενέτης, (β) Δημήτριος Τζελέπης, (γ) Κωνσταντίνος Κουνετάς. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κο Βενέτη, (ώρες γραφείου μόνο ή email).

Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής ενστάσεων (επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης) του Π.Π.Α είναι οι : (α) Πατρώνης Βασίλειος, (β) Πολυμένης Αθανάσιος, (γ) Γούλας Ελευθέριος.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τη συμμετοχή μέχρι και σαράντα επτά (47) προπτυχιακών (4ετών ακαδ. έτος 2020/21) φοιτητών/τριών του Τμήματος το έτος 2021.

Οι ασκούμενοι φοιτητές/τριες αμείβονται και ασφαλίζονται αποκλειστικά μέσω του Π.Π.Α και όχι από το φορέα απασχόλησης. Να σημειωθεί ότι ο φορέας απασχόλησης μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου επιχείρηση/εταιρεία του ιδιωτικού τομέα (π.χ λογιστικό γραφείο, τράπεζα) αλλά και οποιοσδήποτε φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ο ασκούμενος/νη πρέπει να απασχολείται σε εργασίες σχετικές με τις σπουδές του (οικονομικό/διοικητικό περιεχόμενο πρακτικής άσκησης).

Η πρακτική άσκηση έχει χρονική διάρκεια τριών συνεχόμενων (3) μηνών για κάθε ασκούμενο/νη.

Ο/Η ασκούμενος/νη στο χώρο της εργασίας του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο εργασίας της/του Επιχείρησης/Φορέα, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της/του Επιχείρησης/Φορέα, σύμφωνα με το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης.

Το Π.Π.Α αφορά μόνο 4ετεις φοιτητές/τριες του τμήματος.

Κάθε έτος προκηρύσσεται περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Π.Π.Α. Αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής αιτήσεων πρακτικής άσκησης στους χώρους (ηλεκτρονικούς και μή) του τμήματος (π.χ. Γραμματεία, χώροι γραφείων μελών ΔΕΠ) καθώς και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του τμήματος. Κατόπιν, το τμήμα (επιτροπή αξιολόγησης) αξιολογεί και κατατάσσει τους αιτούντες και στη συνέχεια επιλέγει τους 47 φοιτητές/τριες που θα συμμετάσχουν με βάση την κατάταξή τους (δείτε αλγόριθμο κατάταξης στην πρόσκληση).

Τέλος, θα γίνεται ανάθεση των επιτυχόντων φοιτητών/τριων σε φορείς απασχόλησης. Οι φορείς απασχόλησης έχουν ήδη επιλεγεί ή επιλέγονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος καθώς και από τους φοιτητές/τριες. Οι φοιτητές/τριες που θα συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση μπορούν να δηλώσουν φορείς απασχόλησης που δέχονται να συνεργαστούν με το τμήμα στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης. Οι φορείς απασχόλησης μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε στην Ελλάδα και ο φοιτητής/τρια μπορεί να απασχοληθεί εκτός του νομού Αχαΐας εφόσον το επιθυμεί.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ζητούνται στοιχεία σχετικά με την πρακτική άσκηση τόσο από τον φοιτητή/τρια όσο και από τον φορέα απασχόλησης. Με το πέρας της πρακτικής, συντάσσονται ατομικές εκθέσεις παρακολούθησης της Π.Α και γίνεται συλλογή μίας σύντομης αναφοράς από το φορέα απασχόλησης (ανά φοιτητή/τρια).

Αναλυτικές ερωτήσεις απαντήσεις για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2021 και τη συμπλήρωση εντύπων

Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής Φοιτητών/τριών στην Πρακτική Άσκηση έτους 2021

Επικαιροποίηση προγράμματος πρακτικής άσκησης 2018

===============================================

Αποτελέσματα αιτούντων 2021 (οριστικά)

===============================================

===============================================

===============================================

  • Ιστορικό/Απολογισμός του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2011-2015
  • Έκθεση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2016
  • Έκθεση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2017
  • Έκθεση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2018
  • Έκθεση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2019
  • Έκθεση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2020