Ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Διδακτορική Διατριβή
Έτος έναρξης: 
2015

Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε κλάδους που έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες στην εξαγωγική δραστηριότητα.  Στην συνέχεια θα επιδιώξει να προσδιορίσει τα βασικά αίτια του περιορισμού της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων , που μπορεί να οφείλονται στην νομοθεσία, στην αντίληψη της δημόσιας διοίκησης , στην επάρκεια των διοικούντων, αλλά και των επιχειρηματιών, στις διάφορες μορφές εξαρτήσεων που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις, στον ρόλο θεσμικών παραγόντων, στην πολυνομία και στην έλλειψη κώδικα επιχειρηματικότητας,  στο ρόλο της εκπαίδευσης, στην κουλτούρα της επαγγελματικής κατάρτισης κλπ. Ως μελέτη περίπτωσης θα εστιάσει σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με προνομιακά προϊόντα διατροφής, όπως τα Προϊόντα με Ονομασία Προέλευσης.