Στεργίου Ειρήνη

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 13.00 - 15.00
Παρασκευή 15.00 - 16.00

Η κ. Στεργίου υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ως διδάσκουσα στα πλαίσια του προγράμματος "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών" 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οικονομικά της Ενέργειας, Κλιματική Αλλαγή, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Περιβαλλοντική επίδοση κλάδων, Περιβάλλον, Βιομηχανική Οργάνωση, Έρευνα και Ανάπτυξη, Ανάλυση Παραγωγικότητας, Ανάλυση Δεδομένων.

Εκπαίδευση

  • ΜΔΕ Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα (Ελλάδα), 2016
  • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα (Ελλάδα), 2015