Κουνετάς Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Ώρες Γραφείου Προπτυχιακών Φοιτητών
Τρίτη 11.00-13.00 και Τετάρτη 09:00-10:00
Ώρες Γραφείου Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Τετάρτη 10.00-12.00

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην βιομηχανική οργάνωση, στην ανάλυση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας καθώς στα οικονομικά της ενέργειας και την περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων.

Εκπαίδευση

Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο UEA (Η.Β.), και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, 2007. 

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση

Αναλυτικό βιογραφικό