Στεργίου Ειρήνη

Απόφοιτος
E-mail: 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οικονομικά της Ενέργειας, Κλιματική Αλλαγή, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Περιβαλλοντική επίδοση κλάδων, Περιβάλλον, Βιομηχανική Οργάνωση, Έρευνα και Ανάπτυξη, Ανάλυση Παραγωγικότητας, Ανάλυση Δεδομένων.

Εκπαίδευση

  • ΜΔΕ Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα (Ελλάδα), 2016
  • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα (Ελλάδα), 2015