Πρακτική Άσκηση

Ιστορικό/Απολογισμός του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2011-2015

Έκθεση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2016

Έκθεση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2017

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2017 - Πρόσκληση

Επιστημονικός υπεύθυνος για το Τ.Ο.Ε είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Βενέτης (e-mail: ) και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Π.Π.Α είναι οι :

  • Σκούρας Δημήτριος, Καθηγητής
  • Τζελέπης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τη συμμετοχή μέχρι και τριανταέξι (36) προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος ανά έτος.

Οι ασκούμενοι φοιτητές/τριες αμείβονται και ασφαλίζονται αποκλειστικά μέσω του Π.Π.Α και όχι από το φορέα απασχόλησης. Να σημειωθεί ότι ο φορέας απασχόλησης μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου επιχείρηση/εταιρεία του ιδιωτικού τομέα (π.χ λογιστικό γραφείο, τράπεζα) αλλά μόνο περιορισμένος αριθμός θέσεων (4 από τις 36) θα αφορούν δημόσιο τομέα.

Ο ασκούμενος/νη πρέπει να απασχολείται σε εργασίες σχετικές με τις σπουδές του. 

Η πρακτική άσκηση έχει χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών για κάθε ασκούμενο/νη. 

Ο/Η ασκούμενος/νη στο χώρο της εργασίας του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο εργασίας της/του Επιχείρησης/Φορέα, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της/του Επιχείρησης/Φορέα, σύμφωνα με το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης. 

Το Π.Π.Α αφορά μόνο 4τεις φοιτητές/τριες του τμήματος.

Κάθε έτος προκηρύσσεται περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Π.Π.Α.

  • Αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής αιτήσεων πρακτικής άσκησης στους χώρους του τμήματος (Γραμματεία, χώροι γραφείων μελών ΔΕΠ, αίθουσες διαλέξεων) καθώς και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του τμήματος.
  • Κατόπιν, το τμήμα αξιολογεί και προεπιλέγει τους 36 φοιτητές/τριες που θα συμμετάσχουν με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν επιτυχώς διαγωνιστεί και το μέσο όρο της βαθμολογίας τους στα συγκεκριμένα μαθήματα.
  • Στη συνέχεια γίνεται ανάθεση των επιτυχόντων φοιτητών/τριων σε φορείς απασχόλησης. Οι φορείς απασχόλησης έχουν ήδη επιλεγεί ή επιλέγονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος. Οι φοιτητές/τριες που θα συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση μπορούν να δηλώσουν φορείς απασχόλησης που δέχονται να συνεργαστούν με το τμήμα στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης.

Οι φορείς απασχόλησης μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε στην Ελλάδα και ο φοιτητής/τρια μπορεί να απασχοληθεί εκτός του νομού Αχαΐας εφόσον το επιθυμεί. 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ζητούνται στοιχεία σχετικά με την άσκηση τόσο από τον φοιτητή/τρια όσο και από τον φορέα απασχόλησης. Με το πέρας της πρακτικής, συντάσσονται ατομικές εκθέσεις παρακολούθησης της Π.Α και γίνεται συλλογή μίας σύντομης αναφοράς από το φορέα απασχόλησης (ανά φοιτητή/τρια).

Αναλυτικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τη συμπλήρωση εντύπων

Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής Φοιτητών/τριών στην Πρακτική Άσκηση έτους 2017

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης Τ.Ο.Ε 2017 

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Επισυνάπτεται αρχείο pdf (Anakoinosi Apotelesmaton 2017.pdf) με την κατάταξη των 100 φοιτητών/τριών που δήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 2017 του τμήματος.

Με πράσινο χρώμα υπογραμμίζονται οι πρώτοι 35 οι οποίοι και επιλέγονται. Οι φοιτητές καλούνται στην αίθουσα ΠΑΜ2 του τμήματος την Τρίτη 28/2 στις 13:30

Με πορτοκαλί χρώμα υπογραμμίζεται ισοβαθμία. Οι φοιτητές Σιάχου Γεωργία και Νούλας Παντελεήμων παρακαλώ να περάσουν από το γραφείο μου την Τρίτη στις 13:10 για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με την κατανομή της 36ης θέσης.

Οι φοιτητές από τη θέση 37 και κάτω είναι επιλαχόντες που σημαίνει ότι θα τους καλέσω για πρακτική άσκηση (σύμφωνα με την σειρά κατάταξης) μόνο στην περίπτωση που υπάρξει οικειοθελής αποχώρηση από το πρόγραμμα κάποιου από τους 36 επιλεγέντες.

 

Ο επιστημονικός υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης του Τ.Ο.Ε

Ιωάννης Βενέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής