Κουνετάς Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Ώρες Γραφείου Προπτυχιακών Φοιτητών
Δευτέρα 14.00-15.00
Πέμπτη 09.00-11.00
Ώρες Γραφείου Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Παρασκευή 16.00 -17.00

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην βιομηχανική οργάνωση, στην ανάλυση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας καθώς στα οικονομικά της ενέργειας και την περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων.

Εκπαίδευση

Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο UEA (Η.Β.), και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, 2007. 

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση