Φοιτητική μέριμνα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχει ένα σύνολο από παροχές προς τους φοιτητές με σκοπό την υποστήριξη τους για τη διάρκεια φοίτησης.

Στις παροχές αυτές περιλαμβάνονται η παροχή στέγασης και σίτισης (για φοιτητές με χαμηλό οικονομικό εισόδημα), η ακαδημαϊκή ταυτότητα, η υγειονομική περίθαλψη, το στεγαστικό επίδομα, οι υποτροφίες, και άλλα.

Επίσης, στους φοιτητές παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο και ένα σύνολο από ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Περισότερες πληροφορίες παρέχονται στον κεντρικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών στους ακόλουθους συνδέσμους:

Επίσης για τη στήριξη όλων των φοιτητών και ειδικότερα των φοιτητών που ανήκουν στις Ευπαθείς / Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες (όπως φοιτητές με αναπηρία ή χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας, ψυχικές διαταραχές, χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, μετανάστες, κ.α.), το Πανεπιστήμιο διαθέτει τις ακόλουθες δομές:

  • Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών, που απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν προσωπικές δυσκολίες και ανησυχίες
  • Γραφείο Διασύνδεσης για την παροχή ειδικών πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε ο φοιτητής/απόφοιτος να σχεδιάσει τη σταδιοδρομία του και να προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτή
  • Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας, που απευθύνεται στους φοιτητές που ανήκουν στις Ευπαθείς / Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες με σκοπό την εκπαιδευτική και κοινωνική ενσωμάτωση τους στην Πανεπιστημιακή κοινότητα
  • Γραφείο Ιατρικής Υποστήριξης, το οποίο λειτουργεί με την παρουσία ιατρού Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ώστε να υποστηρίξει φοιτητές με αναπηρία, ιδιαίτερα εκείνους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και εμπόδια στην ένταξη τους στην πανεπιστημιακή κοινότητα λόγω αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο https://socialwelfare.upatras.gr/