Δομή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχει διάρκεια οκτώ (8) εξάμηνα κατανεμημένα σε τέσσερα (4) έτη.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο είναι η ακόλουθη. Το περίγραμμα των μαθημάτων είναι διαθέσιμο στην ενότητα Μαθήματα. Ο Κανονισμός του Προγράμματος Σπουδών είναι διαθέσιμος εδώ.

Α' Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα
 1. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι
 2. Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
 3. Στατιστική Ι
 4. Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές
Μάθημα προσφερόμενο σε άλλες Σχολές
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς & Επιστήμονες[1]

Β' Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα
 1. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ
 2. Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ
 3. Στατιστική ΙΙ
 4. Οικονομική Ιστορία

Γ' Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα
 1. Μικροοικονομική Ι 
 2. Μακροοικονομική Ι
 3. Αγγλικά για Οικονομολόγους Ι 
Επιλογής μαθήματα

2 μαθήματα επιλογής:

 • Λογιστική Ι
 • Εισαγωγή στην Ελληνική Οικονομία
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ- Μάνατζμεντ
 • Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι (ΤΔΕ)
 • Εισαγωγή στο Αστικό & Εμπορικό Δίκαιο (ΤΔΕ)

Δ' Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα
 1. Μικροοικονομική ΙΙ
 2. Μακροοικονομική ΙΙ
 3. Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙ
Επιλογής μαθήματα

2 μαθήματα επιλογής από τα:

 • Λογιστική ΙΙ
 • Στατιστική με υπολογιστή
 • Οικονομική Γεωγραφία
 • Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας

Ε' Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα
 1. Οικονομετρία
 2. Οικονομική των Επιχειρήσεων
Επιλογής μαθήματα

3 μαθήματα από τα Επιλογής από: 

 • Χρηματοοικονομική
 • Εξέλιξη Οικονομικής Σκέψης
 • Οικονομική της Ενέργειας
 • Οικονομικά της Καινοτομίας & Τεχνολογίας
 • Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας (ΤΔΕ)
 • Δίκαιο Επιχειρήσεων και Αξιογράφων (ΤΔΕ)
 • Μάθημα ERASMUS 1(X)
 • Μάθημα ERASMUS 2(X)
 • Μάθημα ERASMUS 3(X)

ΣΤ' Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα
 1. Δημόσια Οικονομική
 2. Οικονομική Πολιτική
Επιλογής μαθήματα

3 μαθήματα Επιλογής από:

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Διαχείριση
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Περιφερειακή Οικονομική 
 • Ελληνική Οικονομική Ιστορία
 • Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής
 • Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (ΤΔΕ)
 • Μάθημα ERASMUS 4(E)
 • Μάθημα ERASMUS 5(E)
 • Μάθημα ERASMUS 6(E)

Ζ' Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα
 1. Οικονομική της Ανάπτυξης
 2. Θεωρία & Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου
Επιλογής μαθήματα

3 μαθήματα Επιλογής από: 

 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Οικονομική Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
 • Οικονομικά Εκπαίδευσης
 • Αγροτική Πολιτική
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική Ι (ΤΔΕ)
 • Μάθημα ERASMUS 1(X)
 • Μάθημα ERASMUS 2(X)
 • Μάθημα ERASMUS 3(X)

Η' Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα
 1. Οικονομική της Βιομηχανικής Οργάνωσης
 2. Οικονομική της Εργασίας
Επιλογής μαθήματα

3 μαθήματα Επιλογής από: 

 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
 • Μαθηματική Οικονομική
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Χρήμα & Τραπεζική
 • Οικονομικά της κλιματικής αλλαγής
 • Μάθημα ERASMUS 4(E)
 • Μάθημα ERASMUS 5(E)
 • Μάθημα ERASMUS 6(E)
Μάθημα προαιρετικό κατ’ επιλογήν 
 • Πρακτική  Άσκηση

 


[1] Προσφέρεται στους φοιτητές/τριες της Πολυτεχνικής Σχολής, του Τμήματος Χημείας και του Τμήματος Μαθηματικών του Παν/μίου Πατρών