Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών παρουσιάζει τα μαθήματα και περιγράφει την οργάνωση του Τμήματος και τις υπηρεσίες που παρέχει το Τμήμα στους φοιτητές του.

Η δομή του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματός μας διακρίνεται από την κατανομή των μαθημάτων στα έτη σπουδών και από το διαχωρισμό τους σε υποχρεωτικά και επιλογής, ενδείξεις της παιδαγωγικής προσέγγισης στην οικονομική επιστήμη που έχει διαμορφώσει το Τμήμα μέσα από την πολύχρονη εμπειρία του. Οι προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με τη δομή του προγράμματος σπουδών αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών.

 Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022


Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021


Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020


Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019


Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018


  Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017


Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016


Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015


Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014


Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013


Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012