Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας

Issues on Digital Economy, photo: Gerd Altmann

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_241
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Ναι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα διαπραγματεύεται ζητήματα που σχετίζονται με το πώς η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει, αλλάζει και μετασχηματίζει οικονομικές δραστηριότητες. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές/φοιτήτριες  να είναι σε θέση να:

 • Ορίζουν την έννοια της ψηφιακής οικονομίας και να διακρίνουν τις βασικές ιδιαιτερότητες των πληροφοριακών αγαθών
 • Περιγράφουν τις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών, του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού και να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις τους στην Οικονομία.
 • Προσδιορίζουν την έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν, να περιγράφουν τις μορφές του ηλεκτρονικού εμπορίου και να διακρίνουν τα επιχειρηματικά μοντέλα ψηφιακών επιχειρήσεων
 • Ορίζουν τις βασικές θεωρητικές έννοιες για τη λειτουργία κρυπτονομισμάτων (πολυπλοκότητα αλγορίθμων, κρυπτογραφικές συναρτήσεις κατατεμαχισμού και ψηφιακές υπογραφές) και να περιγράφουν την αρχιτεκτονική και λειτουργία συγκεκριμένων κρυπτονομισμάτων, όπως το bitcoin.
 • Αναγνωρίζουν την έννοια των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (κυρίως σε πληροφοριακά αγαθά) και να εξηγούν έννοιες «ανοικτότητας», όπως ανοικτή γνώση, ανοικτά δεδομένα, άδειες Creative Commons, Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.
 • Μελετούν περιπτώσεις ψηφιακών επιχειρήσεων και να αναγνωρίζουν στοιχεία του επιχειρηματικού τους μοντέλου
 • Δημιουργούν ένα σχέδιο επιχειρηματικού μοντέλου νέας ψηφιακής επιχείρησης με τη χρήση του Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business model canvas)
 • Κατασκευάζουν ένα πρωτόλειο ιστότοπου ψηφιακής επιχείρησης με τη χρήση εργαλείων Web (HTML, CSS) και ανοικτού περιεχομένου

Περιεχόμενα μαθήματος

Παρουσιάζονται εναλλακτικοί ορισμοί της Ψηφιακής Οικονομίας και περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες των πληροφοριακών αγαθών. Εξηγούνται οι βασικές τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στις οποίες βασίζεται ο σημερινός ψηφιακός κόσμος, εστιάζοντας κυρίως στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό, και αναλύονται οι επιπτώσεις που έχουν στην Οικονομία. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα μοντέλα των ψηφιακών επιχειρήσεων περιγράφονται αναλυτικά και μέσω της μελέτης συγκεκριμένων περιπτώσεων, ενώ δίδονται τα εφόδια για τη δημιουργία σχεδίου επιχειρηματικού μοντέλου δικτυακής επιχείρησης και πρωτόλειου ιστότοπου. Εξηγείται η λειτουργία των κρυπτονομισμάτων, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το bitcoin, μετά από μία παρουσίαση των βασικών θεωρητικών εννοιών στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία τους (πολυπλοκότητα αλγορίθμων, κρυπτογραφικές συναρτήσεις κατατεμαχισμού και ψηφιακές υπογραφές). Τέλος, παρουσιάζονται θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον ψηφιακό κόσμο, ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην Ανοικτή Γνώση, στα Ανοικτά Δεδομένα και Άδειες και στο Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, συζητώντας το πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (2 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39 ώρες

Εργαστηριακές Ασκήσεις

26 ώρες

Εκπόνηση Ομαδικής Εργασίας

60 ώρες

Ατομικές Ασκήσεις και Αυτομελέτη

25 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

 1. Ομαδική Εργασία (Ιστότοπος, Γραπτή Αναφορά, Προφορική Εξέταση και Δημόσια Παρουσίαση): 30%
 2. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής στο τέλος του εξαμήνου: 70%

Ο τελικός βαθμός είναι προβιβάσιμος εφόσον ο βαθμός είναι πάνω από τη βάση στην ομαδική εργασία και στην γραπτή εξέταση. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην περιγραφή του μαθήματος στο eclass εδώ.

Χρήση ΤΠΕ

 • Χρήση διαφανειών για την υποστήριξη διαλέξεων
 • Χρήση ανοικτού λογισμικού στο Εργαστήριο 
 • Χρήση πλατφόρμας e-learning (e-class) για:
  • την  οργάνωση και διανομή των σημειώσεων
  • την εκπόνηση εβδομαδιαίων ασκήσεων  κατανόησης της ύλης
  • την παράδοση των εργασιών από τους φοιτητές
  • την επικοινωνία με τους φοιτητές.
 • Χρήση ανοικτών βιντεοδιαλέξεων ως συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό όπως https://openup.upatras.gr/courses/GR103/

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Τζαγκαράκης Μανώλης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Tzagarakis Manolis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 

Δασκάλου Βικτωρία

ΕΔΙΠ
Victoria Daskalou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Διαδικτυακά Πληροφοριακά Συστήματα
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 11:00-13:00
ή άλλη μέρα κατόπιν συνεννόησης

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 16η έκδοση, Laudon Kenneth, Traver Carol Guercio, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:102123277/0
- ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32998108/0
- Ηλεκτρονικό εμπόριο-Εργαλείο διοίκησης και αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων, Turban Efraim, Outland Jon, King David, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:94643838/0
- ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, DAVE CHAFFEY, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50656360/0
- Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Βλαχοπούλου Μάρω, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:86053196/0