Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Μαθήματος: 
ΕCO_499
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μάθημα Προαιρετικό κατ’ επιλογήν με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Πρακτική Άσκηση

Πληροφορίες Μαθήματος

Μoνάδες ECTS: 
3.00
Γλώσσα: 
Τρόπος Παράδοσης: 

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Βενέτης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Venetis Ioannis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομετρία
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 10:00 - 12:00
Πέμπτη 10:00 - 11:00

Συγγράμματα