Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη II

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_102N
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες και θεωρίες για να κατανοήσουν πώς λειτουργεί μια οικονομία ως ένα συντονισμένο σύνολο. Στοχεύει να παράσχει ένα απλό αλλά αυστηρό πλαίσιο για την κατανόηση των πραγματικών μακροοικονομικών γεγονότων. Οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να εφαρμόσουν τα εργαλεία που αναφέρονται στο μάθημα για να αναλύσουν σχετικά απλά μακροοικονομικά θέματα.

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • Απεικονίζουν τις βασικές έννοιες και αρχές της μακροοικονομίας.
  • Χρησιμοποιούν διαφορετικούς οικονομικούς δείκτες και υποδείγματα για να εξηγήσουν τα οικονομικά φαινόμενα.
  • Εκτιμήσουν ζητήματα που αφορούν τη μακροοικονομία και να προσεγγίσουν την ανάλυση της αποτελεσματικότητας της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής.
  • Αποφεύγουν τις πλάνες και τα λάθη που γίνονται συχνά στον λαϊκό τύπο σχετικά με τις αιτίες και τις συνέπειες της μακροχρόνιας ανάπτυξης και των οικονομικών διακυμάνσεων.
  • Είναι έτοιμοι για προχωρημένα μαθήματα μακροοικονομικής ανάλυσης.

Περιεχόμενα μαθήματος

Εισαγωγή στη Μακροοικονομική. Στατιστικά Δεδομένα της Μακροοι­κονομικής: Ποσοτικές Μετρήσεις και Διάρθρωση της Εθνικής Οικονομίας. Παραγωγικότητα, Προϊόν και Απασχόληση. Κατανάλωση, Αποταμίευση και Επένδυση. Αποταμίευση και Επένδυση σε μια Ανοικτή Οικονομία. Μακροχρόνια Οικονομική Μεγέθυνση. Χρήμα και Πληθωρισμός. Η Ανοικτή Οικονομία: Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Μακροοικονομική Πολιτική. Οι Δημόσιες Δαπάνες και η Χρηματοδότησή τους

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (4 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (2 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

52 ώρες (4Χ13)

Εργαστήριο

26 ώρες (2Χ13)

Αυτοτελής Μελέτη

122 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου ανά πιστωτική μονάδα)

200 ώρες

Αξιολόγηση

O τελικός βαθμός προκύπτει ως άθροισμα α) του 20% της επίδοσης της προαιρετικής προόδου και β) της επίδοσης στο τελικό διαγώνισμα*.

*Το παραπάνω σύστημα αξιολόγησης είναι πιλοτικό και θα επανεξεταστεί στο τέλος του Ακ. Έτους 2018-2019.

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία,  και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class)

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Γούλας Ελευθέριος

Επίκουρος Καθηγητής
Γούλας Ελευθέριος
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομική Ανάλυση
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 11.00 - 13.00
Παρασκευή 13.00 - 14.00

Σταυρόπουλος Σπυρίδων

Επίκουρος Καθηγητής
Stavropoulos Spyridon
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Περιφερειακή Οικονομική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 13.00 - 15.00
Παρασκευή 13.00 - 14.00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Οικονομική-Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, Krugman Paul, Wells Robin, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:86056099/0
- Οικονομική (Μακροοικονομική), 5η Έκδοση, Mankiw N. Gregory, Taylor P. Mark, Αθανάσιος Μανιάτης, Αναστασία Λίτινα (Επιστ. επιμέλεια) https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:94689228/0
- Εισαγωγή στην Οικονομική: Μακροοικονομική, Sloman John, Wride Alison, Garratt Dean, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:68373101/0
- Μακροοικονομική, Abel Andrew B.,Bernanke Ben S.,Croushore Dean, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:68379685/0
- Σύγχρονες αρχές Μακροοικονομικής, Cowen T., Tabarrok A., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:86200711/0