Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι

Principles of Economics I, Photo: Lending Memo

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_101N
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τα βασικά ζητήματα ανάλυσης της συμπεριφοράς παραγωγών και καταναλωτών, χρησιμοποιώντας δεξιότητες και εργαλεία που έχει συσσωρεύσει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους αλλά και άλλες πηγές που περιλαμβάνουν απόψεις που προκύπτουν από σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή της οικονομικής επιστήμης.
 • Αναγνωρίζει τη έννοια τη σπανιότητας των πόρων στην καθημερινότητα.
 • Αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ τέλειων και ανταγωνιστικών αγορών προϊόντων και παραγωγικών συντελεστών.
 • Έχει τη δυνατότητα ανάλυσης διαφορετικών τύπων αγοράς (μονοπώλιο, ολιγοπώλιο και ανταγωνιστική αγορά).
 • Αναλύει τις επιπτώσεις από τις μεταβολές στη ζήτηση και προσφορά στις τιμές και τις ποσότητες των αγαθών και υπηρεσιών.
 • Επιλύει προβλήματα ελαχιστοποίησης του κόστους παραγωγής.
 • Αναλύει τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων/παραγωγών σε μια ανταγωνιστική αγορά τόσο στη βραχυχρόνια όσο και στη μακροχρόνια περίοδο.
 • Επιλύει προβλήματα σχετικά με τον υπολογισμός του πλεονάσματος του καταναλωτή και του παραγωγού.

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Ζήτηση και Προσφορά αγαθών και υπηρεσιών
 • Λειτουργία της αγοράς
 • Ορισμός και υπολογισμός ελαστικοτήτων
 • Αγορά και κρατική παρέμβαση-έλεγχος τιμών
 • Θεωρία παραγωγής και κόστους
 • Θεωρία επιχείρησης και ανταγωνισμός
 • Μονοπώλιο
 • Μονοπωλιακός ανταγωνισμός
 • Ολιγοπώλιο

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (4 ώρες/εβδομάδα) και Ασκήσεις (2 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

52 ώρες (4x13)

Εργαστηριακές ασκήσεις

26 ώρες (2x13)

Αυτοτελής Μελέτη

122 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

200 ώρες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση βασίζεται στην επίδοση των φοιτητών στην γραπτή τελική εξέταση (80%) και σε μια ενδιάμεση εξέταση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (20%). O τελικός βαθμός προκύπτει ως άθροισμα α) του 20% της επίδοσης της προαιρετικής προόδου και β) της επίδοσης στο τελικό διαγώνισμα.* Το περιεχόμενο των γραπτών εξετάσεων αφορά σε ζητήματα κατανόησης βασικών εννοιών, συγκριτικής αξιολόγησης στοιχείων θεωρίας και επίλυση αριθμητικών προβλημάτων σχετικών με το περιεχόμενο του μαθήματος. Η μορφή της εξέτασης αφορά ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν την σωστή απάντηση σε 40 ερωτήσεις για τις οποίες υπάρχουν 5 εναλλακτικές απαντήσεις ανά ερώτημα. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στο περίγραμμα του μαθήματος το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο eclass.upatras.gr.

*Το παραπάνω σύστημα αξιολόγησης είναι πιλοτικό και θα επανεξεταστεί στο τέλος του ακ. Έτους 2018-2019

Χρήση ΤΠΕ

 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
6 hours per week
Μoνάδες ECTS: 
8.00
Διδακτικές μονάδες: 
5.00
Συντελεστής Βαρύτητας: 
2.00
Γλώσσα: 
Τρόπος Παράδοσης: 

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Φίλης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής
George Filis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Διεθνής Οικονομική
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 13:00 - 15:00
Παρασκευή 09:00 - 10:00

Σταυρόπουλος Σπυρίδων

Επίκουρος Καθηγητής
Stavropoulos Spyridon
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Περιφερειακή Οικονομική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 13.00 - 15.00
Παρασκευή 11.00 - 12.00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Sloman J., Wride A., Garratt D. (2017), «Εισαγωγή στην Οικονομική: Μικροοικονομική», Εκδόσεις: Broken Hill Publishers Ltd, ISBN: 978-9963-274-41-3, Κωδικός στον Εύδοξο: 68373080.
Parkin M., Powell M., Matthews K. (2013) «Αρχές Οικονομικής», Εκδόσεις Κριτική ΑΕ, Αθήνα, ISBN: 978-960-218-877-4, Κωδικός στον Εύδοξο: 32997689.
Βελέντζας Κωνσταντίνος (2011),«Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση», Β' Έκδοση, Εκδόσεις: Ευγενία Σ. Μπένου. Αθήνα, ISBN: 978-960-359-099-6, Κωδικός στον Εύδοξο: 12437139.