Σύμβουλος Σπουδών

Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος (αρ. συνεδρίασης 13/26.05.2021) ορίζεται ως Σύμβουλος Σπουδών για τους Πρωτοετείς Φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ο κ. Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γιαννακόπουλο κατά τις ώρες γραφείου του, και να συζητούν μαζί του οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις σπουδές τους.