Διδακτορικές Διατριβές

2012

Κείμενα στην μακρο-οικονομετρία με έμφαση στην πρόβλεψη χρονοσειρών

από: 
Κριμπάς Νικόλαος

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση μεθοδολογιών πρόβλεψης χρονοσειρών με έμφαση στην τεχνική του συνδυασμού προβλέψεων.

2008

2002

2001

Η Διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων με βάση τη γεωγραφική τους θέση

από: 
Γεωργουδάκη Ελένη

Η διεθνοποίηση των πανεπιστημίων είναι μέρος μιας μακροχρόνιας διαδικασίας παγκοσμιοποίησης της οικονομίας.

Σελίδες