Οικονομική Ανισότητα, Θεσμικό Πλαίσιο και Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα

Διδακτορική Διατριβή
Έτος έναρξης: 
2015

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της ελληνικής αγοράς εργασίας με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων μικρο-οικονομετρικής ανάλυσης ώστε να εξειδικευτεί ο ρόλος των ακαμψιών στην ελληνική αγορά εργασίας. Ειδικότερα, θα αναλυθούν οι επιπτώσεις του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, του κατώτατου μισθού, των ευέλικτων μορφών εργασίας και της αυτό-απασχόλησης στις αμοιβές, την απασχόληση και την ανεργία.