Διδακτορικές Διατριβές

2018

Το φαινόμενο της εσωτερικής μετανάστευσης στην Ελλάδα και οι οικονομικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας

από: 
Αδάμ Νικολέτα-Μαρία

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια ισχυρή μεταναστευτική ροή αποτελούμενη από διάφορες ηλικιακές ομάδες με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά.

2017

Η Ανταγωνιστικότητα των πόλεων και το Αστικό Μάρκετινγκ ως παράγοντες Οικονομικής Κοινωνικής και Πολιτιστικής Τοπικής Ανάπτυξης. Μελέτες Περίπτωσης: Πάτρα και Αγρίνιο

από: 
Φελέκη Ελευθερία

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το αστικό μάρκετινγκ καταφέρνει να προωθήσει μία πόλη και να αποτελέσει παράγοντα οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής τοπικής ανάπτυξης μέσα σε ένα πλαίσιο εντεινόμε

Υποδείγματα Δυναμικών Κοινών Παραγόντων και οι Εφαρμογές τους στη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

από: 
Λαδάς Αυγουστίνος

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση και η αναγνώριση κοινών παραγόντων οι οποίοι βοηθούν στην πρόβλεψη μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών μεγεθών.

2016

Δοκίμια στη χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής στην αγορά εργασίας

από: 
Τζίνοβιτς Βλάντανα

Το αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι ο προσδιορισμός της επίπτωσης της χρήσης νέων τεχνολογιών σε διάφορα οικονομικά αποτελέσματα όπως η προσφορά εργασίας, η απασχόληση, η αναζήτηση εργασίας και οι μισθοί.

2015

Ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

από: 
Κανελλοπούλου Αναστασία

Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε κλάδους που έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες στην εξαγωγική δραστηριότητα.  Στην συνέχεια θα επιδιώξει να προσδιορίσει τα βασικά αίτια του περιορισμού

Οικονομική Ανισότητα, Θεσμικό Πλαίσιο και Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα

από: 
Βολιανάκη Ελευθερία

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της ελληνικής αγοράς εργασίας με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων μικρο-οικονομετρικής ανάλυσης ώστε να εξειδικευτεί ο ρόλος των ακαμψιών στην ελληνική αγορά εργασίας.

2008

2002

2001

Η Διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων με βάση τη γεωγραφική τους θέση

από: 
Γεωργουδάκη Ελένη

Η διεθνοποίηση των πανεπιστημίων είναι μέρος μιας μακροχρόνιας διαδικασίας παγκοσμιοποίησης της οικονομίας.