Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε πεδία της Οικονομικής Επιστήμης που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του τμήματος.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη γνωστικών πεδίων της Οικονομικής Επιστήμης, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση και συγγραφή μιας πρωτότυπης διατριβής στο πεδίο των οικονομικών επιστημών.

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη.

Περισσότερες πληροφορίες για: