Μεταπτυχιακά

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο το Τμήμα παρέχει εκπαίδευση σε δύο (2) κύκλους σπουδών:

  1. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων, που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε)
  2. Σε Διδακτορικές Σπουδές που οδηγούν στη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος