Ρούσσος Αλέξανδρος

ΕΤΕΠ
E-mail: 
Τηλέφωνο: 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Η/Υ,
Υπεύθυνος Δικτύου του Τμήματος