Τζαγκαράκης Μανώλης

Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 

Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών από το 2009. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα Συστήματα διαχείρισης πληροφοριών, Oικονομικές δραστηριότητες online κοινοτήτων, Πληθοπορισμός, Εικονικές Οικονομίες, Συστήματα υποστήριξης συνεργασίας, Υπερκείμενο και υπερμέσα, Πληροφορικά συστήματα.

Εκπαίδευση

  • Δίπλωμα Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών,1995.
  • PhD, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2003. 

Γνωστικό Αντικείμενο

Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας

Αναλυτικό βιογραφικό