Τσεκούρας Κωνσταντίνος

Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 11.00 - 12.00
Τοποθεσία: 
Γραφείο 1.20 (α' όροφος)

Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1999. Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οικονομικά της Βιομηχανικής Οργάνωσης, Ανάλυση Παραγωγικότητας και Αποτελεσματικότητας.

Εκπαίδευση

  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1995
  • Μ.Α. στα Οικονομικά, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1987
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1985. 

Γνωστικό Αντικείμενο

Κλαδική Οικονομική

Αναλυτικό βιογραφικό