Λοιπό διδακτικό προσωπικό

Δημήτρης Β. Βαγιανός

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Δημήτρης Β. Βαγιανός
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Δημόσιες Πολιτικές, Διεκδικητική Πολιτική, Εργασιακές Σχέσεις, Οικονομία των Μέσων και του Διαδικτύου
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 14:00-16:00

Παρθενίου Ανδρομάχη

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Partheniou Andromachi
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μακροοικονομική, Δημοσιονομική Πολιτική
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 16:00-18:00

Σταυρόπουλος Σπυρίδων

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Stavropoulos Spyridon
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Περιφερειακή Οικονομική
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 12.00 - 13.00

Ροκοπάνος Ανδρέας

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Ροκοπάνος Ανδρέας
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Αγροτική Οικονομική, Αγροτική Πολιτική, Ανάλυση Τιμών, Οικονομική Γεωγραφία
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 13.00 - 14.00

Τσαρσιταλίδου Σοφία

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Sofia Tsarsitalidou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική, Οικονομική Πολιτική
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 19.00 - 20.00
Παρασκευή 11.00 - 12.00

Ραυτοπούλου Αθηνά

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Athina Raftopoulou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μικροοικονομική, Οικονομικά της Υγείας, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 13.00 - 14.00

Στεργίου Ειρήνη

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Στεργίου Ειρήνη
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 13.00 - 15.00
Παρασκευή 15.00 - 16.00