Λοιπό διδακτικό προσωπικό

Μανιούδης Εμμανουήλ

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Μανιούδης Εμμανουήλ
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 15:00 - 18:00

Παρθενίου Ανδρομάχη

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Partheniou Andromachi
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μακροοικονομική, Δημοσιονομική Πολιτική
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 14:00 - 16:00
Πέμπτη 14:00 - 15:00

Τσαρσιταλίδου Σοφία

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Sofia Tsarsitalidou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική, Οικονομική Πολιτική
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Παρασκευή 15:00 - 16:00 και 19:00 - 20:00

Ραυτοπούλου Αθηνά

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Athina Raftopoulou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μικροοικονομική, Οικονομικά της Υγείας, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 13:00 - 13:30 και οποιαδήποτε άλλη ώρα κατόπιν συνεννόησης.

Μαγεράκης Ευστάθιος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Magerakis Efstathios
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 18:00 - 19:00
Τετάρτη 16:30 - 17:30