Λοιπό διδακτικό προσωπικό

Τσαρσιταλίδου Σοφία

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Sofia Tsarsitalidou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική, Οικονομική Πολιτική
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 12:00 - 13:00 και 16:00 - 17:00

Ραυτοπούλου Αθηνά

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Athina Raftopoulou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μικροοικονομική, Οικονομικά της Υγείας, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη12:30 - 13:30 και οποιαδήποτε άλλη ώρα κατόπιν συνεννόησης.

Μαγεράκης Ευστάθιος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Magerakis Efstathios
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 18:00 - 19:00
Τετάρτη 18:00 - 19:00