Λοιπό διδακτικό προσωπικό

Κανελλόπουλος Βασίλειος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Vassilios Kanellopoulos
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 10:00-12:00

Τσαρσιταλίδου Σοφία

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Sofia Tsarsitalidou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική, Οικονομική Πολιτική
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 12:00-14:00
Πέμπτη 12:00 - 14:00

Ραυτοπούλου Αθηνά

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Athina Raftopoulou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μικροοικονομική, Οικονομικά της Υγείας, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 11.00-13.00

Παχής Δημήτρης

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Δημήτρης Παχής
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 16:00 - 18:00

Χατζησταμούλου Νικόλαος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Chatzistamoulou N.
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 15.00-18.00