Λοιπό διδακτικό προσωπικό

Ροκοπάνος Ανδρέας

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Ροκοπάνος Ανδρέας
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Αγροτική Οικονομική, Αγροτική Πολιτική, Ανάλυση Τιμών, Οικονομική Γεωγραφία
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 11.00 - 15.00

Τσαρσιταλίδου Σοφία

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Sofia Tsarsitalidou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική, Οικονομική Πολιτική
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 13.00 - 15.00

Ραυτοπούλου Αθηνά

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Athina Raftopoulou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μικροοικονομική, Οικονομικά της Υγείας, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 11.00 - 12.30

Στεργίου Ειρήνη

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Στεργίου Ειρήνη
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 12.00 - 15.00