Ταγκαλάκης Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 11:00 - 12:00
Τετάρτη 14:00 - 16:00
Τοποθεσία: 
Γραφείο 1.08 (α' όροφος)

Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών από το 2018. Διατελεί μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Μακροοικονομική, και ειδικότερα στη Νομισματική και Δημοσιονομική πολιτική, στα Οικονομικά της Εργασίας καθώς και στην Τραπεζική και τα χρηματοοικονομικά.

Εκπαίδευση

  • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD), Οικονομικά, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, 2005
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc), Οικονομικά, Πανεπιστήμιο του Warwick, 1996
  • Πτυχίο (BA), Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1995.

Γνωστικό Αντικείμενο

Μακροοικονομική

Αναλυτικό βιογραφικό