Σύψας Παναγιώτης

Ομότιμος Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 

Ομότιμος Καθηγητής

Εκπαίδευση

Ph.D. του Τμ. Επιχειρησιακής Έρευνας του Παν/μίου του Lancaster, U.K., 1983
M.Sc. του Τμ. Μαθηματικών (Στατιστική) του Παν/μίου του Manchester, U.K., 1977
Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1972

Γνωστικό Αντικείμενο

Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα