Σκούρας Δημήτριος

Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 13.00 - 15.00
Τρίτη 13.00 - 14.00
Τοποθεσία: 
Γραφείο 2.19 (β' όροφος)

Ο Δημήτρης Σκούρας γεννήθηκε στην Πάτρα το 1963 και αποφοίτησε από το Γ’ Λύκειο Πατρών το 1980. Έχει διδακτορικό δίπλωμα (1990) στην Οικονομική Γεωγραφία από το University of Aberdeen στη Σκωτία, M.Sc. (1986) στον Σχεδιασμό Περιφερειακών και Υπαίθριων Πόρων από το University of Aberdeen στη Σκωτία, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (1991) στη Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων από το University of Essex στην Αγγλία και Δίπλωμα (1985) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διδάσκει στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1991 και είναι καθηγητής από το 2008. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχει υπηρετήσει ως πρώτος Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων (2014- 2018), Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (2003-2005), εκλεγμένο μέλος της Συγκλήτου, μέλος του Δ.Σ. της "Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών" και μέλος του συμβουλίου των υποτροφιών «Ανδρέας Μετζελόπουλος».

Έχει εμπειρία στην ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την εκτίμηση των επιπτώσεων οικονομικών προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πάνω από 30 χρόνια έρευνας, διδασκαλίας και παροχής συμβουλών. Έχει εκπονήσει προγράμματα και μελέτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΟΣΑ, τα Ηνωμένα Έθνη και πολλούς κυβερνητικούς οργανισμούς στην Ευρώπη και τον κόσμο. Από τις αρχές του 2020 είναι μέλος των αξιολογητών του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων (FAO) των Ηνωμένων Εθνών στο τομέα της κλιματικής αλλαγής. Το 2008 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών στην «Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών» με το βραβείο Χ. Γ. Σεπεντζή, για την καλύτερη επιστημονική μελέτη με αντικείμενο την Οικονομική Επιστήμη.

Η ερευνητική του εργασία έχει δημοσιευθεί σε πάνω από 100 άρθρα, μελέτες και βιβλία και είναι προσβάσιμη στο Google scholar και το ResearchGate

Εκπαίδευση

  • Post Graduate Diploma in Statistics, Department of Mathematics, University of Essex, U.K. 1992
  • Ph.D. Department of Geography, University of Aberdeen, 1990
  • M.Sc. Department of Geography, University of Aberdeen, 1986
  • Πτυχιούχος του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, 1985.

Γνωστικό Αντικείμενο

Περιφερειακή Οικονομική

Αναλυτικό βιογραφικό