Ομότιμος Καθηγητής

Σύψας Παναγιώτης

Ομότιμος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
E-mail: 
Τηλέφωνο: