Πατρώνης Βασίλειος

Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 11.00 -12.00
Πέμπτη 12.00 - 14.00
Τοποθεσία: 
Γραφείο 2.09 (β' όροφος)

Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών από το 1996. Διδάσκει Οικονομική Ιστορία, Εξέλιξη Οικονομικής Σκέψης, Εισαγωγή στην Ελληνική Οικονομία και Ελληνική Οικονομική Ιστορία. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομική Ιστορία (18ος-20ός αιώνας) και στην Εξέλιξη της Οικονομικής Σκέψης.

Εκπαίδευση

Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1982. D.E.A Université de Paris I (Sorbonne), 1983. Doctorat, Université de Paris I (Sorbonne), 1992. 

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομική Ιστορία - Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης

Αναλυτικό βιογραφικό