Παπαϊωάννου Σωτήριος

Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 12:00 - 14:00
Πέμπτη 11:00 - 12:00
Τοποθεσία: 
Γραφείο 2.26 (β' όροφος)

Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών από το Δεκέμβριο του 2021. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Μακροοικονομική, την Οικονομική Μεγέθυνση και την Εφαρμοσμένη Οικονομετρία.

Εκπαίδευση

  • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D), Οικονομικά, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc), Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2002
  • Πτυχίο (B.Sc), Πληροφορική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2001

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική

Αναλυτικό βιογραφικό