Μαγεράκης Ευστάθιος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 18:00 - 19:00
Τετάρτη 16:30 - 17:30

O Ευστάθιος Μαγεράκης υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στα πλαίσια του προγράμματος "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών".

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εταιρική Χρηματοδότηση, Στρατηγική Διαχείριση, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Ανάλυση Επενδύσεων, Επιχειρηματική Ευφυΐα, Ανάλυση Δεδομένων

Εκπαίδευση

  • Διδακτορικό στην Οικονομική Επιστήμη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα (2021)
  • Μ.Δ.Ε. στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα (2017)
  • Μ.Δ.Ε. στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (MBA), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα (2015)
  • Πτυχίο στην Οικονομική Επιστήμη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα (2005)