Γούλας Ελευθέριος

Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 12.00 - 14.00
Πέμπτη 13.00 - 14.00
Τοποθεσία: 
Γραφείο 1.22 (α' όροφος)

Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών από το 2018. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Μακροοικονομική με έμφαση στην Οικονομική Μεγέθυνση και στην Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική.

Εκπαίδευση

  • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD), Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2008
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc), Business Economics & Finance, University of Surrey, 2004
  • Πτυχίο (BA), Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2002

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομική Ανάλυση

Αναλυτικό βιογραφικό