Γιαννακόπουλος Νικόλαος

Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 12:00-14:00
Παρασκευή 13:00-14:00

Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών το 2010. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική, στην Οικονομική της Εργασίας και στην Εφαρμοσμένη Μικρο-Οικονομετρία.

Εκπαίδευση

  • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD), Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Πατρών2006
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc), Οικονομική Επιστήμη και Διοίκηση, CIHEAM-MAICh, 2000
  • Πτυχίο (BA), Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1999

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική

Αναλυτικό βιογραφικό