Φίλης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 10:00 - 12:00
Παρασκευή 09:00 - 10:00

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Διεθνή Οικονομική, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά της Ενέργειας και Οικονομικά του Τουρισμού.

Εκπαίδευση

  • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD), Χρηματοοικονομικά, Bournemouth University, 2004
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MA), Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Bournemouth University, 1999
  • Πτυχίο (BSc Hons), Λογιστική και Χρηματοοικονομική, University of Wales, 1998

Γνωστικό Αντικείμενο

Διεθνή Οικονομική

Αναλυτικό βιογραφικό