Βολιανάκη Ελευθερία

Υποψήφιος Διδάκτορας
E-mail: 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Οικονομικά της Εργασίας, Μικρο-Οικονομετρία, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομία

Εκπαίδευση

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Χρηματοοικονομική ανάλυση και Διαχείριση», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2011
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2009