Μαγεράκης Ευστάθιος

Υποψήφιος Διδάκτορας
E-mail: 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εταιρική Χρηματοδότηση, Στρατηγική Διαχείριση, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Ανάλυση Επενδύσεων, Επιχειρηματική Ευφυΐα, Ανάλυση Δεδομένων

Εκπαίδευση

  • Μ.Δ.Ε. στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα (2017)
  • Μ.Δ.Ε. στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (MBA), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα (2015)
  • Πτυχίο στην Οικονομική Επιστήμη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα (2005)