Κανελλοπούλου Αναστασία

Υποψήφιος Διδάκτορας
E-mail: 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Επιχειρηματικότητα, δημόσια διοίκηση, μεταποίηση, τομέας διατροφής, αδειοδότηση επιχειρήσεων, ψηφιακή διοίκηση, προϊόντα ποιότητας, ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία και εμπειρία

Εκπαίδευση

  • MA στην Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2010
  • Πτυχίο στις Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Αθήνας, 1991