Φελέκη Ελευθερία

Υποψήφιος Διδάκτορας
E-mail: 

Eρευνητικά ενδιαφέροντα: Αστικά κέντρα, ανταγωνισμός πόλεων, μάρκετινγκ τόπων, διεθνές οικονομικό σύστημα, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, ενίσχυση δυναμικότητας, παράγοντες ανάπτυξης, βελτίωση εικόνας των πόλεων, αστικοποίηση

Εκπαίδευση

  • ΜΔΕ στη Λογιστική-Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

  • Πτυχίο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνο, Ελλάδα.