Αδάμ Νικολέτα-Μαρία

Υποψήφιος Διδάκτορας
E-mail: 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη, Οικονομικά της Εργασίας, Οικονομικά του Φύλου, Δημογραφικές Διαδικασίες και Οικονομική Ανάπτυξη, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Ανάλυση Δεδομένων

Εκπαίδευση

  • ΜΔΕ στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και  Ανάλυση Δεδομένων», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2017)
  • Πτυχίο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (2014)