Παπαδημητρίου Δήμητρα

Διδακτικό Προσωπικό Άλλου Τμήματος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων