Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

ENHMEΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
 

Το Τ.Ο.Ε διεύρυνε/επέκτεινε την  - από τον Φεβρουάριο του 2019 - απόφασή του σχετικά με την απόδοση Πιστοποίησης Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας (πΠΔΕ) ως εξής (απόφαση συνέλευσης Τ.Ο.Ε υπ’αριθμόν 16/30.6.2021, έγκριση στην υπ’αριθμόν 189/8.7.2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου):

(Α) Εισακτέοι (είτε ήδη απόφοιτοι ή φοιτητές/τριες) 2016/2017 και μετά. Ισχύει η απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε υπ’αριθμόν 11/13.02.2019 όπως εγκρίθηκε από την υπ’αριθμόν 146/7.3.2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου). Με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο Τ.Ο.Ε, αποκτούν πΠΔΕ εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα (βαρύτητας 8 ECTS έκαστο)

 1. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι (1ο έτος, χειμερινό εξάμηνο)
 2. Μικροοικονομική Ι (2ο έτος, χειμερινό εξάμηνο)
 3. Μακροοικονομική Ι (2ο έτος, χειμερινό εξάμηνο)
 4. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ (1ο έτος, εαρινό εξάμηνο)
 5. Μικροοικονομική ΙΙ (2ο έτος, εαρινό εξάμηνο)
 6. Μακροοικονομική ΙΙ (2ο έτος, εαρινό εξάμηνο)

(Β) Εισακτέοι (είτε ήδη απόφοιτοι ή ενεργοί φοιτητές/τριες) 2000/2001, 2001/2002,…, 2014/2015. Με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο Τ.Ο.Ε, να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα 6 μαθήματα της κατηγορίας (Α) (ανεξαρτήτως της ημερομηνίας εξέτασής τους) και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 3 μαθήματα παιδαγωγικής κατεύθυνσης όπως περιγράφονται στον Πίνακα 1. (δείτε παρακάτω).

(Γ) Εισακτέοι (είτε ήδη απόφοιτοι ή ενεργοί φοιτητές/τριες) του τμήματος 2015/2016. Με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο Τ.Ο.Ε, να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα (βαρύτητας 8 ECTS έκαστο)

 1. Μικροοικονομική Ι (2ο έτος, χειμερινό εξάμηνο)
 2. Μακροοικονομική Ι (2ο έτος, χειμερινό εξάμηνο)
 3. Μικροοικονομική ΙΙ (2ο έτος, εαρινό εξάμηνο)
 4. Μακροοικονομική ΙΙ (2ο έτος, εαρινό εξάμηνο)

και να έχουν παρακολουθήσει ή να παρακολουθήσουν τα Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι (1ο έτος, χειμερινό εξάμηνο)
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ (1ο έτος, εαρινό εξάμηνο)

(Δ) Εισακτέοι (είτε ήδη απόφοιτοι ή φοιτητές/τριες) της ως άνω κατηγορίας (Β) - 2000/2001, 2001/2002,…,2014/2015 – που:

(Δ1) εξετάστηκαν επιτυχώς σε δύο (2) μαθήματα παιδαγωγικής κατεύθυνσης, θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα μαθήματα/εργαστήρια των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας (8 ECTS) χειμερινού εξαμήνου

 1. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι (1ο έτος, χειμερινό εξάμηνο)

(Δ2) εξετάστηκαν επιτυχώς σε ένα (1) μάθημα παιδαγωγικής κατεύθυνσης, θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα μαθήματα/εργαστήρια των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας (8 ECTS) χειμερινού εξαμήνου

 1. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι (1ο έτος, χειμερινό εξάμηνο)
 2. Μικροοικονομική Ι (2ο έτος, χειμερινό εξάμηνο)

(Δ3) εξετάστηκαν επιτυχώς σε μηδέν (0) μαθήματα παιδαγωγικής κατεύθυνσης, θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα μαθήματα/εργαστήρια των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας (8 ECTS) χειμερινού εξαμήνου

 1. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι (1ο έτος, χειμερινό εξάμηνο)
 2. Μικροοικονομική Ι (2ο έτος, χειμερινό εξάμηνο)
 3. Μακροοικονομική Ι (2ο έτος, χειμερινό εξάμηνο)

 

Οι ενδιαφερόμενοι ενεργοί φοιτητές ή απόφοιτοι του Τ.Ο.Ε

(i) στις κατηγορίες (Β) – (Δ) που πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστον ένα μάθημα

θα πρέπει να καταθέτουν σχετική αίτηση στη γραμματεία του Τ.Ο.Ε από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Ο αριθμός των αποφοίτων (εισακτέοι προ 2016/17) του Τ.Ο.Ε που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος ορίζεται σε 20 ανά μάθημα. Προτεραιότητα δίνεται στους χρονικά νεότερους απόφοιτους του τμήματος (εισακτέοι 2015/2016, 2014/2015, …, εισακτέοι 2000/2001). Ενεργοί φοιτητές/τριες ανεξαρτήτως έτους εισαγωγής, δεν συνμετρούνται στην άνω ομάδα των 20 αλλά καταθέτουν την αίτηση στη γραμματεία του Τ.Ο.Ε και παρακολουθούν τα/το μαθήματα/μάθημα.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων (όλων των πραγματοποιηθέντων διαλέξεων & εργαστηρίων) είναι υποχρεωτική και θα βεβαιώνεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα του μαθήματος/εργαστηρίου για κάθε διάλεξη/εργαστήριο.