Γραμματεία

Η Γραμματεία αποτελεί την κεντρική Διοικητική Υπηρεσία του Τμήματος. Οι κύριες αρμοδιότητές της είναι:

  1. Η διοικητική σύνδεση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με το Πανεπιστήμιο Πατρών
  2. Η διαχείριση εισερχομένων-εξερχόμενων εγγράφων
  3. Οι εγγραφές νέων φοιτητών και οι υποτροφίες
  4. Η έγκριση ειδικού εισιτηρίου (πάσο)
  5. Το οποιοδήποτε διοικητικό-λειτουργικό θέμα σχετικό με το Πρόγραμμα Σπουδών (βαθμολογία, μαθήματα, κατάλογοι πτυχιούχων, ορκωμοσία)
  6. Τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας, τα πιστοποιητικά φοίτησης, τα αντίγραφα πτυχίου, τα αποφοιτήρια (διαγραφές), η αναστολή σπουδών
  7. Η ανάρτηση γενικών ανακοινώσεων και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων στον οικείο χώρο του Τμήματος

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος: κα. Φερτάκη Θεοδώρα 2610 962590.

Προσωπικό Γραμματείας: 
κ.κ. Αντωνοπούλου Ευγενία 2610 962592, Παπαγιαννάκη Νάσια 2610 962591. 

Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές/τριες του Τμήματος κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 11:00 μέχρι τις 13:00 κατόπιν συνεννόησης στο email econ-secr@upatras.gr με τη χρήση του πανεπιστημιακού τους λογαριασμού ή τηλεφωνικής συνεννόησης.

Email Γραμματείας: econ-secr@upatras.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστημιούπολη

Ρίο Αχαΐας Τ.Κ. 265 04