Γραμματεία

Η Γραμματεία αποτελεί την κεντρική Διοικητική Υπηρεσία του Τμήματος. Οι κύριες αρμοδιότητές της είναι:

  1. Η διοικητική σύνδεση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με το Πανεπιστήμιο Πατρών
  2. Η διαχείριση εισερχομένων-εξερχόμενων εγγράφων
  3. Οι εγγραφές νέων φοιτητών και οι υποτροφίες
  4. Η έγκριση ειδικού εισιτηρίου (πάσο)
  5. Το οποιοδήποτε διοικητικό-λειτουργικό θέμα σχετικό με το Πρόγραμμα Σπουδών (βαθμολογία, μαθήματα, κατάλογοι πτυχιούχων, ορκωμοσία)
  6. Τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας, τα πιστοποιητικά φοίτησης, τα αντίγραφα πτυχίου, τα αποφοιτήρια (διαγραφές), η αναστολή σπουδών
  7. Η ανάρτηση γενικών ανακοινώσεων και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων στον οικείο χώρο του Τμήματος

Γραμματέας του Τμήματος : κα. Δαύρη Μαρία 2610 969 960.

Προσωπικό Γραμματείας :  κ. Καψάλης Γεώργιος 2610969 961, κα. Μακρή Παναγιώτα 2610 969 983, κα. Φερτάκη Θεοδώρα 2610 969 999.

Το ωράριο εξυπηρέτησης φοιτητών στην Γραμματεία του Τμήματος είναι:
Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη, από τις 11:00 π.μ μέχρι τις 13:00 μ.μ.

Email Γραμματείας: econ-secr@upatras.gr

FAX Γραμματείας: 2610 997-622

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστημιούπολη

Ρίο Αχαΐας Τ.Κ. 265 04