Ανοικτά μαθήματα

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών συμμετείχε σε δύο δράσεις για την ανάπτυξη ανοικτών μαθημάτων:

Τα ανοικτά μαθήματα είναι ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα, στο Διαδίκτυο για όποιους θέλουν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους. Επισκεφθείτε τα!


Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Τα ανοικτά μαθήματα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι τα ακόλουθα:

 1. Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές,  Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Βικτωρία Δασκάλου
 2. Επιχειρησιακή 'Ερευνα (Εφαρμογές με το Λογισμικό R), Κουνετάς Κωνσταντίνος
 3. Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας, Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Βικτώρια Δασκάλου
 4. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, Δημήτριος Τζελέπης
 5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ, Δημήτριος Τζελέπης
 6. Οικονομετρία, Ιωάννης Βενέτης
 7. Οικονομικά για μη Οικονομολόγους, Κωνσταντίνος Τσεκούρας
 8. Οικονομικά της Ενέργειας, Κωνσταντίνος Κουνετάς
 9. Οικονομικά της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας, Κωνσταντίνος Τσεκούρας
 10. Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, Δημήτριος Σκούρας

Open up Entrepreneruship

 

Στόχος του έργου Open-up Entrepreneurship είναι να δώσει ανοικτή πρόσβαση στην εκπαίδευση για μία σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Και καθώς το Internet αλλάζει τον τρόπο που επιχειρούμε, δόθηκε έμφαση στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα.  

Στο πλαίσιο του έργου, δημιουργήθηκε ένα διαδικτυακό μάθημα με τίτλο "Ένας μαθησιακός περίπατος στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα", το οποίο είναι διαθέσιμο προς όλους. Ο καθένας μπορεί να εγγραφεί στην πλατφόρμα https://openup.upatras.gr και να το παρακολουθήσει. Το μάθημα απευθύνεται σε νέους που ενδιαφέρονται να γίνουν επιχειρηματίες στο άμεσο μέλλον ή σε αυτούς που μόλις ξεκίνησαν την επιχείρησή τους. Σκοπός του είναι να τους ευαισθητοποιήσει και να τους εμπνεύσει προς την ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Προσπαθεί να αναπτύξει ικανότητες στοχεύοντας στη γνώση, στις δεξιότητες και στις στάσεις για επιχειρηματικότητα, εντάσσοντας σε αυτά την ψηφιακή διάσταση.

Είναι μάθημα αυτομελέτης, συνολικής διάρκειας 8 εβδομάδων, όπου η κάθε εβδομάδα αντιστοιχεί σε 4 ώρες μελέτης για τον εκπαιδευόμενο. Διατίθεται σε τέσσερις γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Ισπανικά). Χωρίζεται δε σε τρεις μεγάλες ενότητες:

 • Την Επιχειρηματική ανάπτυξη, για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων στη διοίκηση επιχειρήσεων
 • Την Ψηφιακή ανάπτυξη, για τη βελτίωση των ικανοτήτων χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στην επιχείρηση
 • Την Προσωπική ανάπτυξη, για την ανάδειξη των ταλέντων και της δυναμικής των νέων επιχειρηματιών

Το ανοικτό μάθημα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Open up Entrepreneruship" που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ μέσω του ΙΚΥ. Τον Ιούλιο του 2018 το έργο OpEn επελέγη ως "ιστορία επιτυχίας" από ομάδα εμπειρογνωμόνων της Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλέπε σχετική ανακοίνωση).