Τμήμα

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1985 και σήμερα αποτελεί ένα από τα πλέον γνωστά και δημοφιλή Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης στην Ελλάδα.

Κύρια αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση.

Το Τμήμα παρέχει οικονομική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε τρεις (3) κύκλους σπουδών:

  1. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη
  2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων, και
  3. Διδακτορικές Σπουδές

Το ΤΟΕ καταλαμβάνει ιδιαίτερα υψηλή θέση - πανελλαδικά - στις προτιμήσεις των νέων για σπουδές στα Οικονομικά, ενώ είναι πρώτο στις προτιμήσεις των νέων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ακολουθούν επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και διεθνή ακαδημαϊκή καριέρα.

Το Τμήμα αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα στα κυριότερα σύγχρονα γνωστικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης και έχει ουσιαστική συνεισφορά στην οικονομική έρευνα που διεξάγεται στη χώρα.

Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονες υποδομές καθώς μετακόμισε από τον Ιούνιο του 2022 σε Νέο Κτίριο.

Από τον Ιούνιο του 2013 το ΤΟΕ ανήκει στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με κοσμήτορα της Σχολής τον κ. Βασίλειο Βουτσινά, Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο κος Ιωάννης Βενέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Γνωρίστε καλύτερα το ΤΟΕ μέσα από την παρουσίαση του Τμήματος στο Περιοδικό του Πανεπιστημίου Πατρών @UP το Δεκέμβριο 2018.

Συνημμένα Αρχεία: