Επικοινωνία

Διεύθυνση

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστημιούπολη,
Ρίο Πάτρας Τ.Κ. 265 04
Email: econ-secr@upatras.gr 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2610 962591/ 962592 / 962590

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ /ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ/ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

2610 962592
ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ /
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 5% (Νόμος 3794/2009)

2610 962592

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 2610 962592
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 2610 962593
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ /ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ/ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ  2610 962591
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 2610 962593

Τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού είναι διαθέσιμα εδώ.