Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα υποτροφιών Εσθονικής κυβέρνησης για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 και θερινών σεμιναρίων 2021

Πρόγραμμα υποτροφιών Εσθονικής κυβέρνησης για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 και θερινών σεμιναρίων 2021

Το εσθονικό πρόγραμμα υποτροφιών αφορά σε ξένους φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η χορήγηση των ακόλουθων υποτροφιών:

Υποτροφίες Οικονομικής Ενίσχυσης Φοιτητών

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει 43 ετήσιες υποτροφίες για προπτυχιακούς φοιτητές.
Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 3000 EUR και παρέχεται για διάστημα 12 μηνών.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει εισοδηματικών, κοινωνικών κριτηρίων και  ακαδημαϊκής επίδοσης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο μοριοδότησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Ενδιάμεση πρόοδος Μικροοικονομική ΙΙ

 

Η πρόοδος του μαθήματος Μικροοικονομική ΙΙ θα διεξαχθεί στις 21 Απριλίου και ώρα 18:00.

Η πρόοδος είναι υποχρεωτική με συντελεστή βαρύτητας 30% .

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στην ομάδα του μαθήματος στο eclass. 
 
Η διδάσκουσα,
Σοφία Τσαρσιταλίδου

Ανακοίνωση έναρξης εργαστηρίων Μαθηματικών για Οικονομολόγους ΙΙ

Αγαπητές (-οί) φοιτητές

Την Παρασκευή 09/04/2021 ξεκινούν τα εργαστήρια του μαθήματος των Μαθηματικών για Οικονομολόγους ΙΙ. Τα εργαστήρια χωρίζονται σε Β1(Α.Μ που λήγουν σε 0-2-4) και Β2(Α.Μ που λήγουν σε 6-8). Οι σύνδεσμοι για τα δύο αυτά τμήματα δίνονται παρακάτω:

Εργαστήριο Β1 

Ορκωμοσία Απριλίου 2021

Επισυνάπτεται κατάσταση των φοιτητών  με (ΑΜ -Αριθμό  Μητρώου-Νέος Αριθμός -sap) που έχουν υποβάλει  αίτηση για απονομή των πτυχίων τους  (Απρίλιος 2021).

Σελίδες

Εγγραφή στο